Tor Rønnow anmelder ChiRunning

Martin Bork, Admins billede

ANMELDELSE af Tor Rønnow

Bogen ChiRunning udkommer nu på dansk på forlaget Sphinx. Bogen er en oversættelse af den amerikanske udgave fra 2009, en udgave, der indeholdt diverse tilføjelser og opdateringer i forhold til den oprindelige version fra 2004. Der er i høj grad tale om en 1:1 oversættelse, og materialet  virker ikke kritisk gennemlæst rent sprogligt. Er det translate.google, der har gjort det egentlige arbejde, eller er oversætteren blevet underbetalt ? Det er i hvert fald et til tider mindre vellykket stykke arbejde, der er kommet ud af det. Den ujævne og til tider ufrivilligt komiske oversættelse fremmer ikke det forhold, at flere af begreberne i ChiRunning i forvejen i bedste fald er ”eksotiske”. Alene selve ”Chi” begrebet [det kinesiske energi-begreb, red.] er ikke noget, den almindelige løber i Danmark kender meget til og som i et videnskabeligt baseret land som vores ikke har større gang på jord, og derfor er det uheldigt, at den skæve oversættelse af diverse andre ord og begreber forvirrer yderligere. En anden type eksempel på irritation over 1:1 oversættelsen er, at bogen indledes med seks siders ”anbefalinger” fra amerikanske løbere/motionister, hvilket virker både uvedkommende og meget udansk. Hvorfor har man ikke spurgt nogle danske løbere, når man nu laver en oversættelse ? Man kunne f. eks. have spurgt undertegnede, der som bekendt har været en af ChiRunnings aktive fortalere i den danske debat, eller Claus Rasmussen, en af de mere kendte barfodsløbere herhjemme.  Et dansk islæt ville have virket rigtigt godt !

 

Selve bogens opbygning er som følger: et indledende kapitel, to kapitler om ”Chi” og den slags, to kapitler om selve ChiRunning teknikken, et kapitel om løbeprogrammer, et kapitel om træningsmetoder, et kapitel om før-og-efter et løb, et kapitel om skader, et kapitel om toppræstationer og konkurrencespecifik træning, et kapitel om mad og afslutningsvis et kapitel om Chi-levevis. Med andre ord kun to kapitler ud af tolv om selve ChiRunning løbeteknikken, selvom filosofien vistnok er, at ChiRunning er så mange andre ting end kun at løbe (hvilket jeg ikke rigtigt ”køber”). Hertil kan man stille to spørgsmål: 1) Holder dét ? og 2) Er bogen værd at købe, hvis man kun er interesseret i selve løbeteknikken ?  Jeg vil tro, at mange vil svare 1) Nej og 2) Ja-Måske-Ved ikke. Personligt svarer jeg 1) Mjaa-øh og 2) Ja !

Ad 1) så synes jeg, at bogen (stadig) indeholder alt for megen snik-snak og alle mulige udflugter, som i denne 2. udgave (reelt set) burde have været luget ud og dette især i den danske version. Jeg tror ikke, alt dette snak passer godt til os danskere, vi vil have fakta og vi vil have vejledninger. Kort sagt synes jeg, at for få af bogens sider bliver brugt til mht. selve løbestilen ChiRunning, og for mange sider, især i bogens første kapitler, bliver brugt til Erasmus Montanus-agtige argumenter, som man ret hurtigt bliver lidt kvalm af.  Omvendt indeholder de mange ”øvrige” kapitler en masse nyttig og grundlæggende viden og information, som enhver løber, ny som erfaren, kan have glæde af. Se dog også mine bemærkninger angående A) nedenfor.

Ad 2) så er bogen efter min mening absolut værd at have, hvis man ikke tidligere har arbejdet med at forfine eller udvikle sin løbestil. Bogens omtale af de mange fokuspunkter, man som løber kan have glæde af at være opmærksom på, den er god, tankevækkende og inspirerende. Om man så får lært at løbe ChiRunning af at læse bogen, det er nok mere tvivlsomt. Jeg har selv for år tilbage investeret i ChiRunning DVD’en, og jeg anser det for meget svært at lære at løbe ChiRunning rigtigt uden at SE det, endsige GØRE det uden instruktion. Men ok, selve beskrivelsen af løbestilen og dens fokuspunkter er god - det er den - og alene dét at sætte løbestil og løbeteknik på skoleskemaet er et forfriskende og måske provokerende indspark for mange løbere. Jeg har selv berørt det i min egen bog ”ELSK AT LØBE”, hvor der også er en udførlig oversigt over løbestils-fokuspunkter.

 

Generelt er ChiRunning en del af det, der kaldes ”Natural Running”, og bogen hævder, at ChiRunning er svaret på en række af de fænomener, man som løber hader at blive ramt af: skinnebensbetændelse og andre lignende skader, overanstrengelse og manglende motivation. Min egen erfaring er, at der måske er noget om snakken. Det er vist også noget, producenterne af løbesko har opdaget, og i dag findes der ligefrem ”sektioner” for Natural Running sko i løbe-specialbutikkerne (check f.eks. sko som Vibram Fivefingers og Newton Running Shoes). Så dét modefænomen, som ChiRunning for fem år blev udråbt til at være, det har vist sig mere permanent end som så, og det er blevet mere almindeligt at tale om biomekanik og tillært løbestil. ChiRunning er et eksempel på det sidstnævnte, om end på den bagvendte måde, at teknikken hævder at bringe os tilbage til dét, der egentligt er det naturlige, dén måde, vi ubesværet og let løb på som børn, hvilket jo virker tillokkende og på sin vis intuitivt rigtigt. Natural Running og brugen af de mere minimalistiske løbesko er blevet ”støttet” af nyere videnskabelig forskning (se ”ELSK AT LØBE”), hvilket på sin vis underbygger argumenterne for at interessere sig for ChiRunning.

 

Bogen indeholder to postulater, som har været heftigt debatterede igennem årene herhjemme:  A) Chi-begrebet og B) ”udnyttelsen” af tyngdekraften ved dét at læne sig fremover, når man løber.

Ad A) vil jeg sige, at man sagtens kan læse og have glæde af bogen helt uden at ”tro” på dette Chi (energi) begreb. Men hvis man har dyrket Tai Chi eller Qi Gong (jeg har selv praktiseret sidstnævnte) eller interesserer sig for holistisk tankegang og energibegreber generelt (jvnf. også det indiske Prana, samt  det pt. populære Mindfulness), så vil man sætte pris på koblingen mellem Chi og løb = ChiRunning.

 

Ad B) I mine ord hævder bogen, at man kan ”udnytte” tyngdekraftens vandrette komposant til at spare energi på sit løb ved simpelthen at læne sig let fremover med en rank holdning. Jeg har igennem årene haft kontakt til diverse professorer i USA indenfor biomekanik, og disse kontakter har i stor udstrækning bekræftet sandsynligheden af det postulerede omend diskussionen ikke er lukket.  De mere hardcore newtonske argumenter IMOD er, at tyngdekraften virker direkte ned, og dermed ikke kan udføre noget fremadrettet arbejde for løberen. Løberens hæld og menneskelige bevidsthed/hjerne/ kropskontrol samt selve løbets dynamiske afvikling er de modargumenter, man kan anføre. Jeg skal frafalde yderligere polemik i denne anmeldelse, men notér venligst, at både A) og B) på hver sine måder udgør væsentlige og unikke bidrag i ChiRunning-bogen.

 

Sammenfattende vil jeg anbefale et studie af ChiRunning-bogen, hvis man ønsker at arbejde med sin løbestil. Jeg har selv haft stor glæde af at arbejde med fokuspunkterne de sidste fem år, og jeg er ikke i tvivl om, at de mange marathonløb for mit vedkommende har været mulige bl.a. grundet ChiRunning. Jeg kan desuden anbefale at supplere med DVDen, og i øvrigt også at studere den beslægtede løbestil POSE-running. Sidstnævnte er mest relevant for eliteløbere, ChiRunning er relevant for den brede skare af motionsløbere. At bogen nu foreligger i dansk oversættelse vil forhåbentlig bidrage til, at endnu flere samler sig mod til at prøve kræfter med ChiRunning. Det er besværet værd og i alle tilfælde lærerigt !

Køb bogen her

#1

joernluettges billede

 

Kære Tor,
Din omtale af ChiRunning i magasinet Løb nr. 6 i 2006 var det første, jeg så til ChiRunning.  Siden dengang har jeg beskæftiget mig med løbestilen og har bl. andet deltaget i to ChiRunning instruktørkurser.
Jeg har læst stort set alt, hvad Danny Dreyer har skrevet og har i det hele taget fulgt med i videnskabelige artikler og blogs om løbestil lige siden.
Jeg har derfor også læst både 2004 og 2009 udgaven af den amerikanske tekst mange gange, og jeg har arbejdet med at tilpasse Dannys begreber til dansk sprogbrug til mine elever.  Nogle af begreberne er “hjemmestrikkede” også på amerikansk, så det er derfor rigtigt svært at find en oversættelse til dansk, der rammer det samme.
Det skuffer mig derfor, at du giver en så negativ vurdering oversættelsen: Der er i høj grad tale om en 1:1 oversættelse, og materialet  virker ikke kritisk gennemlæst rent sprogligt. Er det translate.google, der har gjort det egentlige arbejde, eller er oversætteren blevet underbetalt ?”
Jeg skal nok lige indskyde, at jeg ikke vidste, at der kom en dansk oversættelse og jeg kender ikke Lizzie Nielsen, som har oversat.  Min egen baggrund i engelsk er som civilingeniør i biokemi, 2 års undervisning på engelsk i anatomi og fysiologi i Zambia, tre års arbejde i USA og et helt arbejdslivs læsning af engelsk fag- og skønlitteratur.
Jeg kan ikke se, hvad du kan hæfte din kritik på.  De få steder, hvor jeg troede, at oversættelsen ramte lidt ved siden af, hvad jeg hidtil har brugt, har jeg måttet give oversætteren ret.
Det er en oversættelse - ikke en bearbejdning - og efter jeg har set din anmeldelse, er jeg glad for, at bogen ikke er blevet bearbejdet af dig eller en barfodsløber.  (Jeg løber selv barfodet, og ChiRunning er en udmærket indgang hertil, men det er ikke bogens ærinde).

Du skriver også at de oversatte anbefalinger er “uvedkommende og meget udanske”.  Det er nok i det hele taget usædvanligt, at folk bliver så begejstrede og taknemmelige, at de sætter sig ned og skriver for at takke for noget, de har lært, men det siger da noget om bogens effekt.  Jeg savner til gengæld stikordsregistret!

Du ironiserer flere steder over begrebet Chi, som ikke er videnskabeligt baseret.  Jeg glæder mig med åbent sind over, at kinesere for flere tusind år siden kunne give udtryk for ting, vi først begyndte at forstå efter Newton.  Jeg måler hver gang resultatet af løbestilsændringer med et treakset dynamometer, og så fryder det mig som naturvidenskabsmand, at jeg endnu ikke har set en eneste videnskabelig artikel om løbets biomekanik, der har den samme forståelse for helheden i løbestil som Danny som ikke-naturvidenskabsmand har fået via TaiChi.

Det er virkelig synd, at du ikke får mere ud at læse bogens første kapitler.  Når man har arbejdet med teknikken i mange år er det spændende at læse dem, for når man først har fået de elementære løbestils-fokuspunkter på plads, er det dér, man arbejder.  Du henviser selv til “ELSK AT LØBE” for en oversigt over fokuspunkterne, men glemmer at skrive at alt, hvad der står i “ELSK AT LØBE” om løbestil er kopieret direkte fra ChiRunning.  Det står heldigvis i bogen!

Din omtale af tyngdekraftens vandrette komposant er i høj grad en akademisk strid om ord - men det virker! og det er til at gøre begribeligt for folk, der ikke kan huske deres vektorregning.  I det hele taget er en af Dannys største fortjenester (som du også selv er inde på), at han med sine eksempler og øvelser kan få folk til at mærke det hensigtsmæssige i løbestilen.

For mig har det været en oplevelse at læse bogen på dansk, selv om jeg næsten kan den udenad på engelsk.  På en eller anden måde kommer Dannys ord tættere på, når de er på dansk.  Jeg kan derfor kun anbefale at købe bogen på dansk, selv om der er en del at spare ved at købe den på engelsk (skal være fra 2009).  Jeg kan selvfølgelig også kun tilslutte mig at anskaffe DVD’en (også fra 2009).

#2

Tor Rønnows billede

Tak for kommentaren. 

Helt overordnet så vil jeg sige, at det for mig ikke giver mening at udpensle mine synspunkter eller anmeldelse yderligere, jeg har haft skrevet nok om, hvad jeg mener og synes om ChiRunning igennem årene.. og jeg mener selv, at det står rimeligt klart, at jeg jo er POSITIV og "FAN". 

Dette kan bl.a. udledes af mine artikler mv. om ChiRunning igennem årene, og det er faktisk fra disse, at omtalte fokuspunkter i "ELSK AT LØBE" stammer fra / er redigeret til .. og det er ikke tilfældigt, at det netop er ChiRunning og ikke POSE, som jeg vægter i min egen bog. Jeg har som nævnt givet referencen til Danny Dreyers bog i "ELSK AT LØBE", så alle akkrediteringer osv. skulle være fint på plads, og jeg iøvrigt haft en løbende og fin dialog i mange omgange med Danny igennem årene.

Så hvis der er "ting", der virker negative i min anmeldelse, så er det fordi, at jeg dels har forsøgt at forholde mig så "neutral" til dette bog-PRODUKT som muligt (som om, jeg læste det første gang), dels fordi jeg med vilje diskuterer nogle af de ting, som har været under heftigt angreb i den danske debat igennem årene. Hensigten var at omtale disse ting åbent og ærligt, og i en vis grad "afproblematisere" dem, f. eks. Chi-begrebet. Du og jeg kan måske have en viden , forståelse og påskønnelse af slige ting, men jeg tror du overvurderer den gennemsnitlige løber, hvis du mener, Chi skulle være velkendt og påskønnet af alle. Dette ikke sagt i en nedladende tone, men som en tør konstatering af reaktionerne igennem årene. Tro mig, ingen har været så meget skudt ned grundet ChiRunning herhjemme som jeg.

Jeg vil endnu engang hilse bogens danske udgave velkommen, omend jeg fastholder min anmeldelse fuldt ud !

mvh. Tor Rønnow

 

 

 

#3

joernluettges billede

 

Kære Tor,

Når der kommer en dansk oversættelse af en kendt bog, må et væsentligt fokus være på oversættelsen, og det var dine udokumenterede, negative bemærkninger om den, der fik mig til at reagere.  Der er en række specifikke begreber, der skal oversættes forståeligt og korrekt i forhold til gældende - specielt anatomiske - termer, og det skal gøres konsekvent.  Disse krav mener jeg, at oversættelsen opfylder.  Den eneste lille smutter, jeg har fundet, er at “a thing of the past” på bagsiden bliver oversat til “en by i Rusland”, mens det inde i bogen mere korrekt bliver til “noget, der hører fortiden til” - men det vælter næppe forståelsen!

I øvrigt er Dannys sprog meget farverigt, og jeg synes, at oversætteren har ramt det fint, så man har en flydende oplevelse af sproget uden at studse over mærkelige brokker, så for mig kunne Danny have udtalt sig som skrevet, hvis han ellers talte dansk - og bogen er jo stort set skrevet i talesprog.

Jeg var godt klar over, at vi nok ikke var uenige om holdningen til ChiRunning, og jeg har også set nogle af de verbale overfald, du og andre tilhængere af ChiRunning har været udsat for, men jeg havde ikke været opmærksom på den vinkel, som du beskriver, at du forsøgte at give din  anmeldelse, så dit svar gør det mere forståeligt.
 
Tak for det!
 
Med venlig hilsen,
Jørn Lüttge Jensen

#4

Tor Rønnows billede

"Dokumentationen" på for mine "påstande" er at finde i bogen (såmænd !) .. jeg synes nu nok, at sådanne detaljer ikke hører til i anmeldelsen. Lad mig tage bare eet eksempel: 

"Det interessante ved chi er, at den bevæger sig igennem din krop, uanset om du tror på den eller ej, for hvis den ikke løb gennem dig, var du død. Lyder det rimeligt ?". [side 32].

Altså ! Det er jo nonsens ! Vi kan her udskifte ordet "chi" med allemulige begreber, vi måtte opfinde og holde af.. det berettiger ikke denne argumentationsform overhovedet. 

Og et eksempel på en af de mange små "dårlige" oversættelser, side 33 nederst: "Kom igen om tre måneder. Hvad kunne jeg sige ?". Undskyld, det er altså dårligt dansk ! Det er amerikansk direkte oversat !

Der er masser af tilsvarende eksempler... det er ikke fordi, de står i vejen for at have glæde af bogen, men jeg synes nu nok, at de fortjener en bemærkning.

mvh. Tor

 

 

#5

joernluettges billede

 

Kære Tor,

Pyha, så er jeg lettet, hvis det er alt, hvad du er faldet over!

Hvis vi holder os til det rent oversættelsesmæssige, har vi

The interesting part about chi is that it will move through your body whether you believe in it or not? because if it weren't running through you, you'd be dead. Fair enough?
mod
Det interessante ved chi er, at den bevæger sig igennem din krop, uanset om du tror på den eller ej, for hvis den ikke løb gennem dig, var du død. Lyder det rimeligt ?

Denne oversættelse er efter min mening 100 % korrekt, og den undgår præcist alle de faldgruber, der er ved oversættelsen til dansk.  Den fanger, at vi på dansk bruger “det interessante” substantivisk, hvor man på engelsk må have “part” med.  Den oversætter korrekt “will move” til den specielle danske nutid, der betegner noget, der foregår til enhver tid, og den fanger også den korrekte datid i oversættelsen af “you’d be dead”.  “Lyder det rimeligt?” er fint set som oversættelse af “Fair enough?”.

Dit næste eksempel:

Just "Come back in three months." What could I say?
mod
Bare "Kom igen om tre måneder.” Hvad kunne jeg sige?
(Du havde placeret anførselstegnene forkert i dit citat.  De er sat korrekt her.)

Igen en 100 % korrekt oversættelse.  Den rammer præcist det danske udtryk, som du vil høre hver eneste dag i hver eneste lægekonsultation.  Folk, der er lange i spyttet, ville måske have sagt “Hvad kunne jeg sige til det?”, men det er ikke dét, Danny siger, og den dramatiske virkning ved den korte version (samtidig med at løfte skuldrene og slå ud med armene, som man næsten kan høre Danny gøre) er større.  Jeg fatter faktisk ikke, hvad du kan se skulle være dårligt oversat her og gætter på, at du har misforstået sammenhængen.

Med hensyn til argumentet i det første eksempel er det vist dig, der er Erasmus Montanus ved at tage det for pålydende.  Det er en spøg!  Den er helt analog til anekdoten om Niels Bohr, der blev spurgt, om han virkelig troede på, at den hestesko, som han havde sat op over døren, bragte held, hvortil han svarede, at han havde ladet sig fortælle, at det virkede, selv om man ikke troede på det.

Jeg vil ud at løbe en tur - ChiRunning! Glæder mig til at løbe en tur sammen med dig ved lejlighed!

#6

Tor Rønnows billede

Vi bliver vist ikke enige, hverken om indhold eller oversættelse. Jeg forstår udemærket sammenhængene, og jeg fastholder så absolut mine synspunkter. Jeg ser ingen spøg omkring, at Danny Deyer har gjort Chi til et centralt begreb i bogen, og jeg ser ingen ordentlig eller videnskabelig forklaring på, hvad Chi er. Dette er en af de vage ting i bogen, som folk, efter min mening, med rette har angrebet igennem årene.

Hvad angår selve oversættelsen og den danske udgave af bogen, så mener jeg ikke, at det "går ud på" at have en 1:1 oversættelse og give "point" for dét ... ideen med at udgive bogen på dansk må da være at SÆLGE den, og her mener jeg, at en vis tilpasning til den danske mentalitet og det danske sprog ville have stillet bogen - produktet ! - stærkere. Det er muligvis en smagssag, om man lejlighedsvis sætter pris på talesprog på tegnefilmsniveau igennem en hel bog eller ej, jeg gør det ikke, og som jeg skriver, de anførte eksempler er blot et par eksempler ud af så tilpas mange (i hver sin kategori), at jeg godt forstår, hvorfor "modstanderne" af ChiRunning har haft så meget kasteskyts, som de har.

Skulle vi holde fast i at værdsætte det rigtigt gode bidrag, som bogen udgør mht. at udvikle og forfine sin løbestil, det er nu engang det væsentlige for mig i hvert fald.

mvh. Tor

 

 

#7

Anonyms billede

Når du vælger at forholde dig kritisk til oversættelsen af ChiRunning bogen, kunne du så ikke også forholde dig kritisk til dit eget skriftsprog og tegnsætning? Det er mildest talt elendigt.

Om bloggen

Martin Bork, Admins billede
Pressemeddelelser og information.

Andre bloggere

5 blogeksempler

 • Kaj Thomsens billede
  Stort arrangement i Agger, i Nationalpark Thy, 19- 21 august 2011. Foruden tre løb er der havkajaksejlads, kajaksurfing, mountainbike, vindsurf, svømning optimistjolle, beachvolley Se www.aggerathlon...
 • Trine Rings billede
  Jeg vil primært blogge om mine løbeoplevelser, og måske brokke mig en smule :-)
 • Annette Fredskov Jensens billede
  Her kan du følge mit projekt. Jeg vil løbe et marathon om dagen i et år, start den 15. juli 2012. På min hjemmeside www.annettefredskov.dk kan du dagligt læse, hvordan det går.
 • Anne Mettes billede
  For 2 år siden kunne jeg ikke løbe 2 km uden at holde flere gåpauser. Jeg tog en beslutning og er i fuld gang med at forbedre mig som løber. Det vil jeg forsøge at skrive lidt om på min blog. Vejen...
 • jørgen Pedersens billede
  start løbetid på 5 km er 00:28:44, så der er plads til forbedring

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15349:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk