Foreningsliv er blandt de danske kanonværdier

Martin Bork, Admins billede

Hvilke værdier har formet os i Danmark? Og hvilke værdier vil vi have med ind i fremtiden? De spørgsmål stillede daværende kulturminister Bertel Haarder i juni befolkningen. Nu har danskerne svaret og har ved stemmeafgivning valgt 10 værdier til Danmarkskanonen.

 

Danmarkskanonens 10 værdier:

Frihed: Frihed er den grundlæggende værdi for det danske demokrati. I den vestlige tradition hænger folkets frihed sammen med den enkelte borgers frihed.
Lighed for loven: Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid og lav korruption.
Kønsligestilling: Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene. Det vil sige at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder.
Hygge: Hygge betragtes som en særlig måde at være sammen på under afslappede forhold. Hygge har sit eget ord, og mange siger, at det ikke kan oversættes.
Velfærdssamfundet: I det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici og har gavn af en række offentlige goder.
Tillid: Den danske tillidskultur bygger på en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er troværdige.
Det danske sprog: Dansk er modersmål for mere end 90 % af befolkningen i Danmark. Sproget er ikke blot et kommunikationsredskab; det er en kulturbærer.
Foreningsliv og frivillighed: Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i hele Danmark.
Frisind: Frisindet bygger på en præmis om, at alle mennesker skal have ret til at bestemme over deres eget liv. At udvise frisind betyder at have en fordomsfri og tolerant indstilling og tankegang.
Den kristne kulturarv: Kristendommens begreb om næstekærlighed og de protestantiske tanker om arbejdets vigtige betydning, det personlige ansvar og alle menneskers lighed over for Gud har sat deres spor helt op i det moderne Danmark.

OBS – de 10 værdier er rangeret vilkårligt og ikke efter stemmeantal.

Bertel Haarder siger:
”Danmarkskanonen er blevet til i en tid med voksende bekymring for fremtiden, hvor mange er usikre på vores fælles værdimæssige grundlag. De 10 værdier, som befolkningen nu har valgt, er et udtryk for nutidens og fremtidens vigtigste samfundsværdier – vores fælles kulturelle dna. Og et skridt mod den tydeliggørelse af vores kultur, som jeg mener, er afgørende for det danske samfunds sammenhængskraft.”

Kulturminister Mette Bock siger:
”Arbejdet med Danmarkskanonen har givet os en vigtig debat om, hvilket fundament vi står på i Danmark. Jeg håber, at debatten vil fortsætte. Og jeg vil i det nye år se på muligheden for at få de unge generationer til at ’oversætte’ og diskutere værdiernes relevans og betydning for deres dagligdag og liv.”

Fakta
Danmarkskanonen blev iværksat af daværende kulturminister Bertel Haarder i juni 2016, som et dannelses- og integrationsprojekt. Danmarkskanonen skulle afsøge befolkningens holdninger til de vigtigste og bærende danske samfundsværdier og på den baggrund skabe øget kulturel bevidsthed i befolkningen. Danmarkskanonen modtog i alt 2425 forslag. Både privatpersoner, klubber, skoleelever, politikere, kulturpersonligheder, foreninger og organisationer bidrog med forslag.

Udover den digitale indsamling er der afholdt over 50 kanon-debatarrangementer på biblioteker og i kultur- og forsamlingshuse – og Kulturministeriets kanoncykel har været på cykelsafari med stop ved folkelige begivenheders som fx. Copenhagen Pride. Seks udpegede kuratorer tematiserede forslagene i 20 værdier, som befolkningen stemte om på www.danmarkskanon.dk. Danmarkskanonen opnåede i alt 326.298 stemmer.

Kulturministeriet producerer nu et undervisningsmateriale til inspiration for folkeskolens øverste klassetrin samt ungdomsuddannelserne. Alt materiale er tilgængeligt på www.danmarkskanon.dk

Yderligere oplysninger
Pressechef Louise Brincker, tlf.: 41 39 39 44
Kampagnerådgiver, Mette Bom, tlf.: 40 55 08 00

 

Om bloggen

Martin Bork, Admins billede
Pressemeddelelser og information.

Andre bloggere

5 blogeksempler

 • Løbemusens billede
  Følg mig på: www.lobemusen.wordpress.com
 • Maibritt Skovgaard Rodam Sørenens billede
  Bloggen giver et indblik i de forskellige løb jeg deltager i, billeder fra træningsture og meget andet. Næste mål er 100 km til april. Alt besøg er værdsat:)
 • Vanposts billede
  Det handler, sjovt nok, om løb, liv og "legetøj".
 • Henriettes billede
  Er nybegynder, eller faktisk overhovedet ikke startet endnu, men har længe ønsket mig at komme igang med at løbe (Det ser så sundt og fornuftigt ud ;) så med oprettelsen af denne blog håber jeg at...
 • Henrik Lund Jensens billede
  Løbetræner og lærer på Sportsefterskolen SINE, Henrik Lund Jensen, giver dig her de seneste nyheder inden for løb.

Log ind

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 12974:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Fra shoppen