Forskelle og ligheder mellem Pose- og Chi-running

Jarl T. Lang

I takt med, at der er kommet øget fokus på løbeteknik, er det blevet klart, at der eksisterer flere "skoler" indenfor løbeteknik. To af de mest omtalte er Pose-running og Chi-running.

Baggrunden for løbestilene

Pose-running er skabt ud af universitetsverdenen af Dr. Nicolas Romanov. Han trænede eliteløbere tilbage i sovjet-tiden. Pose er således en gammel opfindelse fra tilbage i 70'erne og 80'erne. Pædagogikken er siden videreudviklet til også at passe til det amerikanske marked: sovjet-stilen er lidt for autoritær i for-hold til det primære marked for salg af stilen. Pose er blevet udbredt i triatlon-miljøet - især i USA og England om end også danske top-triatleter har ladet sig inspirere.

Chi-running er opstået ud af ultra-miljøet, hvor Danny Dreyer med udgangspunkt i tai chi har udviklet løbestilen i 90'erne.


Videnskabelig dokumentation

Der findes meget lidt videnskabelig dokumentation. Eneste publicerede forskningsresultat handler om Pose:

Timothy Noakes et al, der har påvist, at Pose mindsker belastningen af knæ og øger belastningen af ankler.

Der findes ingen publicerede resultater for Chi-running.

En af grundende til den begrænsede mængde forskning kan være, at både Pose og Chi har forklaringsmodeller, der adskiller sig fra den gængse fysiologi. Begge skoler bruger forklaringer, der adskiller sig fra de alment udbredte indenfor idrætsfysiologi. F.eks. benytter Pose forklaringer, som strider mod elementær fysik, men som fungerer fint i et pædagogisk sigte.

Chi-running bruger en tai chi inspireret forklaringsmodel, hvor energier skal strømme frit gennem kroppen. Ikke ligefrem en forklaringsmodel, der finder genklang i det akademiske miljø, som evt. skulle interessere sig for og undersøge Chi-running.

Løbestilene Pose og Chi kan minde en del om hinanden. For at gøre forskelle og ligheder tydeligere, er de nedenfor sammenlignet.


Ligheder mellem Pose og Chi

Det er kommercielle foretagender. Der udgives bøger og andet studiemateriale, uddannes trænere og udbydes kurser.


Der findes web-sites med masser af nyttig hjælp til at komme i gang. På posetech.com er der et diskussionsforum, hvor de øvrige pose-løbere er meget hjælpsomme også overfor begyndere: www.posetech.com og www.chirunning.com.

 • Man skal læne sig fremad. Det er lænet, der påstås at give fremdrift. Prøv selv: Det er svært at holde tempoet nede, når kroppen læner sig frem over balancepunktet.
 • Der skal landes fremme på foden. Pose foreskriver forfodslanding på fodballen, mens Chi har landing på midt- eller forfod.
 • Fødderne skal trækkes (Pose) eller løftes (Chi) op fra jorden. Jo længere fødder løftes jo større skridtlængde (og fart).
 • Fødderne sættes i jorden under kroppen - ikke foran.
 • 180 skridt pr. minut angives som en god kadance.

 

Forskelle mellem Pose og Chi

Pose:

 • Chi kræver eksplicit et vandret bækken. 
 • Pose nævner ikke bækkenets placering og kræver i stedet, at kroppen er i balance i pose stance.
 • Der nævnes intet om føddernes vinkling sideværts. 
 • Kadance anvendes variabelt i Pose. 
 • Kadencen øges, når farten sættes op.

 

Chi:

 • Det mentale aspekt fylder en del. 
 • Der tages udgangspunkt en spirituel tilgang hentet ud af tai chi, som bruger energistrømme som forklaringsmodel. 
 • Bækkenet skal holdes vandret.
 • Fødderne skal pege lige frem.

 

Skader

Det er sikkert at antage, at fokus på teknikken kan afhjælpe svagheder i løbestilen. Uanset om det er Pose eller Chi. Og dermed kan skader undgås eller afhjælpes. Tilhængere af de to løbeteknikker har mange positive beretninger. For Pose er det bl.a. knæproblemer, som mindskes. Der findes dog også løbere, som får problemer pga. af teknikkerne. For Pose f.eks. er achillessenerne forventeligt mere udsatte som følge af den større belastning. Ved flittig træning af teknikøvelserne, må skadesrisikoen dog anses for at være lille.

En del løbere har haft positive erfaringer med at skifte til Pose eller Chi. Og andre får ingen nævneværdig
gevinst eller måske i sjældne tilfælde ligefrem problemer.

 

Konklusion

Pt. synes Chi-running at nyde størst popularitet blandt motionsløbere her hjemme, mens triatleterne vælger Pose-running. Skulle du have lyst til at prøve kræfter med en af løbestilene, så husk at det tager tid at vænne sig til en nye stil. Ind til da vil det føles uvandt og kræve mentalt fokus.

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15324:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk