Anmeldelse: SHFT vil revolutionere din måde at løbe på

Motionslob.dk

SHFT har været ventet med spænding! Ikke kun fordi der er tale om et nyt, dansk eventyr på niveau med Endomondo, men også fordi der er tale om en helt ny og altomfattende analyse af din løbestil med henblik på at coache dig frem til at løbe bedre og mere effektivt. Alt sammen via et par små pods og en App på din mobil.

I løbet af denne anmeldelse skal vi se, om SHFT når i mål med ambitionerne. Vi går i dybden. Så er du advaret! Anmeldelsen er skrevet efter 25 træninger med SHFT. På et overordnet plan er der ingen tvivl: SHFT kan noget, som ikke er set før, og som har et endog meget stort potentiale.

Sådan virker SHFT
SHFT virker ved at to små pods placeres henholdsvis på din ene løbesko og på dit bryst. De to pods registrerer dine bevægelser hver 6.000 gange i sekundet og sender via Bluetooth besked om dine bevægelser til en App på din mobil. Fodpoden giver besked om fodens bevægelser og tider på jorden og i luften. Den måler meget præcist hvor på foden, du lander og hvordan du afvikler dit skridt, samt hvordan foden bevæger sig i luften inden næste landing. Pod’en på brystet registrerer dine små bevægelser op og ned og frem og tilbage samt din kropsvinkel. Der er således tale om en fuld 3D-måling af din krops bevægelser under dit løb. Målingerne videreformidles til dig med det samme gennem en behagelig kvindestemme på engelsk – ofte et lidt avanceret engelsk. Stemmen fungerer fint og lyder ikke mekanisk.

Noget af det geniale er, at de to pods ikke skal kalibreres, men automatisk finder ud af, hvor de sidder, fordi de kan kendende dine bevægelser via en algoritme. Det gør det let og enkelt at komme i gang. App’en finder kontakten til de to pods på 5-10 sekunder. Mister en pod forbindelsen til mobilen, genskabes den automatisk, mens du løber.

Watt i stedet for puls
Det epokegørende ved SHFT er satsningen på watt-måling i stedet for pulsmåling. Her prøver SHFT at sætte en ny standard og dagsorden på løbeområdet. Det bliver spændende, om det vil lykkes. Watt-måling er kendt inden for cykelsporten og er et udtryk for den kraft, du yder for at bevæge dig. Det er nemt at måle på en cykel, men vanskeligt på en krop. SHFT har fundet en formel for dette og bruger det i stedet for pulsmåling, som ellers er anerkendt og benyttet af mange løbere. Men mens pulsen kan variere afhængig af mange ydre og indre forhold som dit helbred, din alder, temperaturen osv., så er wattmåling mere neutral som udtryk for en kraftanstrengelse. SHFT definerer watt for en løber som den energi du bruger over tid baseret på acceleration, hastighed og vægt. Jo mindre energi du bruger for at bevæge dig fremad desto bedre. Problemet er, at man som løber skal lære at forstå wattmålingen. Det er ikke intuitivt, og et tal giver ikke mening i sig selv. Du vil derfor først forstå målingerne, når du har løbet mange ture og kan se en udvikling over tid.

App’ens design
SHFT-Appen er en helt central del af produktet. Det er herigennem, alle tal tolkes og præsenteres for dig. Lad mig slå det fast med det samme: Grafisk fremstår App’en utrolig kedelig og discount-agtig. Den står slet ikke mål med den aura omkring produktet, SHFT forsøger at skabe. Et produkt til 2.000 kr. bør være lækkert at se på – også på software-siden. Jeg vil dog rose det grafiske udtryk på de grafer, som viser dine forskellige talværdier for dine bevægelser. De er lækre og som regel informative.

Nederst i App’en findes fire navigationsknapper: En knap til forsiden for at sætte løbet i gang, en knap til din løbehistorik, en knap til træningsøvelser på video og endelig en knap for opsætning. Knappen med videoøvelser virker helt overflødig. Løbere finder passende øvelser hvor som helst på nettet. Der er ingen grund til at spilde plads med den slags i en App.

Løbehistorikken præsenteres på en uelegant og uoverskuelig måde. Du får ikke et let og informativt overblik over dine seneste løb. Informationerne over dit løb er kategoriseret i Movement, Efficiency og Impact. Det giver ikke nødvendigvis sig selv, i hvilken kategori, du skal finde den information, du vil lede efter. Visse informationer findes under flere kategorier. F.eks. findes din fodlanding under alle tre kategorier mens din Body Bounce findes under Efficiency og ikke Movement, som man måske ville tro. Det tager lang tid at blive fortrolig med kategorierne. Alle informationerne under de tre kategorier vægtes sammen til en SHFT-score, som ikke i sig selv giver intuitiv mening, men som ideelt set kan følges over tid for at få et indtryk af din udvikling. Om det er godt at tallet er højt eller lavt, får man ingen vejledning til.

Som en lille spøjs ting, findes en knap, som ved tryk viser din skridtafvikling i 3D. I praksis ser du en sko bevæge sig rundt i luften og lande på et underlag. Det er en underlig feature, som efter min opfattelse ikke giver nogen værdi til en forståelse af dit løb. Faktisk viser den en ukorrekt skridtafvikling. På trods af hællanding viser den en skridtafvikling med forfodslanding. Væk med den!

De to pods er super lækre
Det, du køber er faktisk bare to pods, et opladerstik og et brystbælte. Men det er til gengæld i en rigtig lækker kvalitet og et fedt design. Pods’ene klikkes nemt på sko og brystbælte, og de sidder rigtig godt fast ved hjælp af en klemme. Velgennemtænkt og effektivt! Opladningen sker via en lækker USB-skinne til din computer. Også super lækkert lavet.

Brystbæltet derimod er irriterende. Brystpod’en bæres på et tyndt brystbælte, som har tendens til at glide ned. Nu var vi ellers lige sluppet af med pulsbæltet om brystet… Men brystbæltet er nødvendigt for at få det fulde udbytte af målingerne under dit løb, så der er ingen vej uden om. Du kan evt. sætte den i en stram jakke elle lignende, hvor pod’en ikke bevæger sig selvstændigt, men følger din krops bevægelser.

At løbe med SHFT
Det revolutionerende nye ved SHFT er coachfunktionen. Den kan du slå til og fra. Hvis du løber med coachfunktionen analyserer SHFT første gang din måde at løbe på. Herefter indrettes træningsmoduler og mål efter dit personlige udgangspunkt. Det er smart! Målet med træningen er at mindske dit energiforbrug og din skadesrisiko ved løb og dermed gøre dig til en bedre løber. Træningsmodulerne er planlagt som 3 øvelser af 6 minutters varighed med 2 minutters pause imellem. Indledningsvist er der afsat nogle minutter til opvarmning. Den planlagte træning tager udgangspunkt i dit personlige behov. Hvis din skridtfrekvens er for lav, planlægges træningen med henblik på at øge antallet af skridt i minuttet. Hvis din Ground Contact Time – altså den tid, din fod er på jorden – er for høj, guides du til en lavere tid osv.

I løbet af din træning coacher stemmen dig til at nå dit mål med træningen. Man forbavses over de meget relevante og varierede opfordringer og vejledninger undervejs. Meldingerne kan f.eks. lyde (på engelsk): ”Ret kroppen op”, ”tænk på dine fødder som fjedrer. De skal poppe op fra jorden hurtigt” eller ”fold benet ud under dig, så du lander på flad fod”. Sågar siger coachen: ”Løb med løse hænder. Jeg ved det lyder mærkeligt, men det vil hjælpe dig til at spare energi”. Coachen fortæller også, at anklerne skal være løse, om jeg løber inden for Target zone, om min hastighed er passende osv. osv. Vejledningen er et resultat af den fortolkning coachen foretager af målingerne undervejs. Det er absolut velfungerende (se dog et senere afsnit). Efter endt træning afslutter coachen med en konklusion, som du også har mulighed for at læse, når du kommer hjem efter træning. Kilometerne flyver afsted, mens du koncentreret følger din coach.

Når du bruger SHFT skal du dog indstille dig på, at give dig helt hen til SHFT og lægge din egen fornuft til side. Du bliver puttet ind i en skabelon, hvor midtfodslandinger er bedre end hællandinger og hvor Ground Contact Time skal være lav og skridtfrekvensen høj. Træningen er fastlagt for dig. Du kan ikke træne noget andet end det planlagte.

Slår du coachen fra, giver stemmen dig tilbagemeldinger på alt, hvad du ønsker at vide undervejs. Du kan vælge mellem et hav af tilbagemeldinger: Skridtfrekvens, skridtlængde, landingsvinkler, wattmålinger, distance, hastighed osv. osv. Du kan vælge at få tilbagemeldingerne efter hver kvarte, halve, hele eller hver anden kilometer. Ganske fint.

Mellem to stole
SHFT er et avanceret stykke legetøj. Du skal kende eller lære at kende en masse nye begreber som Watt, G-landing, Body Bounce, Toe-off Angel, Brake Effect osv. Som ny løber vil det virke overvældende. På den ene side henvender SHFT sig til den nye løber, som ønsker at blive coachet til at løbe effektivt. På den anden side, kræver det faktisk stor viden om løbeteori at få det bedste ud af SHFT. Du kan ikke slå hjernen helt fra, når du løber med SHFT, selvom coachen tolker resultaterne af dit løb for dig.

På den ene side kan det virke forvirrende for en nybegynder at navigere rundt mellem alle informationerne og forstå coachens anvisninger. På den anden side vil en erfaren løber irriteres over den skabelon, der trækkes ned over hovedet på dig. Du får ikke de tørre, kolde rå-data om dit løb, når du bliver coachet, men i stedet en fortolkning af data omsat til vejledning. På den måde sætter SHFT sig mellem to stole og risikerer ikke at tilfredsstille hverken nybegynderen eller den erfarne løber.

Store og små problemer
Det er fair nok, at en helt ny App ikke er fejlfri fra begyndelsen. Der kommer løbende App-opdateringer, som forbedrer stabiliteten og brugeroplevelsen. Hidtil har det ikke været muligt at løbe med Bluetooth-høretelefoner uden at miste forbindelsen til en af podsene. Den funktionalitet er blev forbedret med den seneste opdatering, men forbindelsen er stadig følsom overfor andre Bluetooth-enheder eller forhindringer mellem mobil og pods.

Den slags små fejl vil formentlig hurtigt blive ryddet af vejen. Men der er mere grundlæggende ting, der bekymrer:

Det er selvfølgelig helt afgørende, at coachen er troværdig og tilbagemeldingerne på dit løb er korrekte. Ellers når SHFT ikke i mål med projektet. Der er visse ting, som giver anledning til utroværdighed. Lad mig give bare tre eksempler:

1)      SHFT registrerer, at jeg er midtfodsløber. Coachen er glad og roser mig. Men når jeg kigger på min landingsvinkel ligger den typisk på -13 grader, hvilket indikerer hællanding, selvom Landing Position er Midfoot. SHFT Support fortæller, at landingsviklen er det øjeblik accelerationen går i nul, hvilket kan ske en anelse før du lander med vægten på foden. Derfor kan der være forskel på landingsvinkel og fodlanding. For at afprøve denne teori, løb jeg ½ km. på tær, hvor hælen slet ikke rørte jorden. Min landingsvinkel viste nu -8 grader. En forbedring, men fortsat utroværdig.

2)      Der sker ret ofte det under en træningspas, at coachen roser og fortæller, at man løber inden for Target Zone, men sekundet efter fortæller, at du forlader Target Zone og skal rette ind, selvom du ikke har ændret hastighed eller løbestil. For at udfordre dette og blive klogere på coachen, har jeg drillet den lidt ved, f.eks. at øge skridtfrekvensen eller Ground Contact Time pludseligt og væsentligt. Det viser sig i den forbindelse, at der er ret lang tids forsinkelse på coachens tilbagemelding om, at noget er galt med din løbestil. Du kan så at sige ikke tro på de live-tilbagemeldinger, du får undervejs. De er ikke nødvendigvis et resultat af dit aktuelle fodafsæt.

3)      I forbindelse med træning af landingsposition fortæller coachen mig, at jeg lander korrekt på flad fod. Jeg får ros undervejs og får at vide, at jeg bare skal fortsætte mit løb. Alligevel konkluderer coachen efter endt træning, at der fortsat er problemer, og at jeg skal arbejde på en korrekt fodlanding. Derfor er næste træningspas også planlagt til fodlandingstræning. Det virker frustrerende og utroværdigt, at der er forskel mellem tilbagemeldingerne undervejs og den konkluderende opsummering.

Eksemplerne viser, at der muligvis er problemer med de målinger, der foretages af dit løb, men i hvert fald med den fortolkning af målingerne, der formidles videre til dig af coachen. Det er bekymrende for en sikker træning med SHFT.

Andre småting irriterer – f.eks. en endeløs opsummering af de samme resultater efter dit træningspas, hvis du fortsætter med at løbe med App’en tændt. Og den rodede og let misforståelige opsummering af seneste resultater du får, inden du går i gang med et træningspas.

Opsamling
SHFT skal have ros for at føre et meget ambitiøst projekt ud i livet. Det er en hidtil uset udnyttelse af mobilteknologien inden for løbeområdet – og buen er spændt hårdt. Man fornemmer at grænserne for, hvad der er muligt inden for de teknologiske rammer udnyttes til bristepunktet. SHFT går forrest og viser vejen. SHFT er formentlig verdens mest avancerede løbeudstyr, du kan få lige nu.

SHFT giver i mange henseender god mening at løbe med. Du bliver klogere på dit løb og forstår sammenhængen mellem forskellige elementer af dit bevægelsesmønster. Det er altid godt at blive klogere på hvad der sker i kroppen, mens du løber.

Men der er også mange opmærksomhedspunkter, som bekymrer i forhold til det projekt, SHFT har gang i. Som erfaren løber savner man rå-data, når coachen vejleder dig. Dem får du, hvis du slår coachen fra, men så vil du som nybegynder blive overbebyrdet med uforståelig oplysning. Der er således en indstilling til begge løbetyper, kunne man hævde, men i praksis frustreres begge typer løbere af den information, man får. Det kræver lang tid at sætte sig ind i App’en for at udnytte informationerne optimalt.

Der er ingen tvivl om, at SHFT nok skal nå i mål med projektet, men der er stadig et stykke vej. Der skal justeres og finpudses i de næste mange måneder. Med mindre, man gerne vil være med helt fremme, hvor den teknologiske udvikling vinder terræn og hvor der stadig udvikles, ville jeg vente med at investere i SHFT til de første børnesygdomme er overstået. Landets løbecoaches skal ikke frygte deres arbejde endnu…

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15498:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk