Anmeldelse: Gaiteye overvåger din løbestil

Motionslob.dk

Den mobile teknologi i kombination med avanceret hardware vinder for alvor indpas på løbeområdet i disse år. Vi skal til at vænne os til udtryk som Watt, kalibrering, algoritme og Ground Contact Time.

Danske firmaer er med helt fremme, hvor der eksperimenteres og vindes terræn – men også hvor der kan tabes eller vindes stort. Det er ikke en branche for sarte sjæle.

Det danske firma, Gaiteye, er med lige dér hvor udviklingen går stærkt i disse år: En tæt overvågning og analyse af din løbestil med henblik på at gøre dig til en bedre løber. Det er hér, udviklingen vil gå stærkt de kommende år.

Gaiteyes består af en App til din mobil og en sensor til din sko. Sensoren sidder fast i en lille lomme, som hægtes fast under dine snørebånd. Den løsning vender vi tilbage til.

Sådan virker Gaiteye
Først lidt om selve teknologien, som i bund og grund er meget enkel at forstå: Inden du løber kalibreres sensoren på din sko, mens du står på flad fod på et fladt underlag. Nu er sensorens gyrometer, vater og alt andet nulstillet, så den kan måle forandringer, mens du løber. Enhver fodbevægelse registreres mens du afvikler dit løb. På den måde, kan du via app’en få at vide, hvor på foden du lander, hvor lang tid, du har jordkontakt, med hvilken vinkel, du pronerer/supprimerer , hvor lange skridt du tager, hvad din kadence er, din hastighed og med hvilken vinkel, du løfter din fod fra jorden igen. Fodens bevægelse under dit løb registreres med 6000 målinger i sekundet og giver derfor en stor nøjagtighed.

Sensoren er helt central
Sensoren udgør den vigtigste del af det fysiske produkt. Den vejer i sig selv kun 13 gram og fylder ikke meget. Sensorens tekniske indhold er gemt inde i et lukket og vandtæt plastikhus, som også indeholder et lille genopladeligt batteri. Dette batteri oplades trådløst på en medfølgende oplader (smart), som sættes i stikkontakten og virker som din mobiloplader. Sensoren skal desværre oplades forholdsvis ofte afhængig af, hvor langt, du løber og hvor ofte, du beder om tilbagemeldinger fra den. Hvis du løber ture mellem 10-20 km. og får tilbagemeldinger hvert minut, bør du oplade den om ikke hver gang, så i hvert fald hver anden gang, du har løbet. Ellers risikerer du at løbe tør for strøm undervejs.

Når du skal løbe, placeres sensoren i en lille lomme med en strop, som sættes ind under snørebåndene og lukkes sammen med velcro. Her kommer vi til det svageste led i hele produktet. Da sensoren skal oplades tit, skal velcroen åbnes og lukkes ofte. Det giver et kraftigt slid, som alle med kendskab til velcro ved, er ødelæggende i længden. Velcroen blive simpelthen slidt op alt for hurtigt. Af samme grund indeholder pakken to lommer til din sensor, men begge vil være slidt op efter et års tid. Kommende udgaver sælges med forbedret velcro.

Pladseringen af sensoren på din sko er yderst vigtig for anvendelsen af Gaiteye. Da Gaiteye virker ved at måle fodens bevægelser mens du løber, er det naturligvis yderst vigtigt, at sensoren sidder fuldstændig fast, så afvigelserne er udtryk for din fods bevægelser og ikke et resultat af sensorens tilfældige forrykkelser på din fod, når du løber. Derfor skal du være helt sikker på, at sensoren sidder godt fast.  

Mange informationer i App’en
Alle informationerne fra sensoren på din sko sendes videre til din mobil via Bluetooth og præsenteres i en App. Du kan vælge at høre alle relevante målinger af din fods bevægelser ved at slå coach-funktionen til. Det gør Gaiteye til et fantastisk redskab til udvikling og tuning af din løbestil. Du kan nemlig på forhånd indstille, hvordan du ønsker at løbe: Vil du hællande, midtfods- eller forfodslande? Hvordan vil du afvikle din fodstilling? Hvor mange skridt vil du tage i minuttet osv.? Alle disse målinger får du tilbagemeldinger på undervejs og kan således justere din stil løbende for at opnå den løbestil, du ønsker.

Efter dit løb, kan du nøjere analysere dit løb. Med røde eller grønne farver vises det, om du f.eks. hællander mere end 5% fra dit mål. Har du f.eks. valgt at ville lande på midtfoden, angives hvor mange procent, du er landet på henholdsvis hæl, midt- og forfod. Hvis vinklen du er landet i på hæl og forfod er mere end 5% farves din fodlanding rød. Ellers er den grøn og angiver, at din fodlanding er godkendt i forhold til dit aktuelle mål. Yderst anvendeligt.

App’en er meget informationstung. Der går noget tid, før du bliver fortrolig med, hvor de forskellige informationer findes i App’en, og hvor du indtaster mål, finder din historik osv. Med alle de mulige informationer, sensoren giver, er det en udfordring at sortere fra og prioritere de vigtigste.

App’en er udviklet, så fysioterapeuter, løbecoaches, sælgere af løbesko mv. kan analysere dit løb og overvåge din udvikling. Det er smart, men giver også en stor overflødig informationsmængde for en nybegynder. En Light- og Proversion af App’en, kunne overvejes.

Grafisk er App’en overskuelig og enkel. Den er ikke nyskabende inden for grafisk præsentation, men benytter en enkel og genkendelig måde at præsentere data på.

At løbe med Gaiteye
Det engelske ord Gait betyder frit oversat en måde at bevæge sig på. Det ligger således i navnet, at Gaiteye overvåger din måde at løbe på, mens du løber. Det lover godt, men virker det?

Som midt- og forfodsløber er det naturligvis interessant, hvor på foden du lander, mens det er mindre interessant, hvordan du pronerer/supprimerer. Dernæst er det relevant at kende antallet af skridt i minuttet – altså kadencen. Med de to faktorer, er du nået langt. Hællandere bør kende pronationsvinklen, skridtlængden osv. Gaiteye giver dig alle relevante oplysninger uanset din løbestil – og mere til.

Inden du løber, skal sensoren kalibreres – faktisk to gange. Først for at ”vækkes” af sin dvaletilstand, hvor den ikke ved, hvor i verden, den befinder sig. Dernæst på din sko for at nulstille sig i den vinkel og position, den sidder. Det er en proces, som ikke tager lang tid, men som alligevel kan være irriterende at vente på. Jeg ved, der arbejdes på at overflødiggøre den første kalibrering. Det vil hjælpe.

Inden du løber, bør du indstille coachen til at give dig tilbagemeldinger efter et antal minutter eller kilometer. Jo mere tilbagemelding, du får, desto oftere kan du rette ind og justere din løbestil undervejs. Du kan i App’en vælge hvilke tilbagemeldinger, du ønsker undervejs. Hvis du vælger dem alle, kan det blive en meget lang smøre, den flinke dame, læser op. Nøjes med det, du har behov for at vide.

Som med alt andet nyt, skal du blive dus med teknikken og lære udstyret at kende. Når du er nået dertil, får du en meget fin fornemmelse af, hvordan dine bevægelser påvirker din løbestil. En øget kadence giver flere midtfodslandinger, et lettere løb osv. Du vil med tiden opleve Gaiteye som en samarbejdspartner, du selv kan justere, og som giver dig de tilbagemeldinger, du ønsker og kan rette ind efter. Det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt.

Du skal være opmærksom på, at du kan opleve udsving i målingerne. Hvis du løber på et meget ujævnt terræn vil din fods landingsvinkel selvfølgelig afspejle det skæve terræn og give et misvisende billede af din løbestil. Desuden er der i teknikken en naturlig, men minimal fejlmargin, som i kombination med andre faktorer kan være årsag til, at du får en rød landingsmarkering i stedet for grøn. Du skal derfor tolke dine resultater over tid og afstand i stedet for at frustreres over et enkelt minuts fejllandinger med din fod.

Små børnesygdomme
Som med alle andre App’s vil du opleve små midlertidige problemer. Gaiteye er et relativt ungt produkt, som stadig fintunes og opdateres. Du kan f.eks. være ude for, at coachstemmen forsvinder – især hvis du samtidig hører musik. Jeg har kun sjældent oplevet udfald på Bluetooth-forbindelsen mellem sensor og App. I betragtning af et forholdsvist ungt, komplekst produkt, er stabiliteten forbavsende moden.

Udvidet brug af Gaiteye
Gaiteye er fra begyndelsen tænkt ind i en stor, perspektivrig ramme. Der er således etableret et netværk, som stadig udvides, af fysioterapeuter og løbecoaches, som du kan kontakte og som kan overvåge og guide dig i forbindelse med dit løb. Alle dine data fra dit løb overføres til din coach, som kan tolke dem og hjælpe dig med at nå dit mål – hvad enten det handler om at komme af med en skade eller forbedre din løbestil.

Med Gaiteye er du således ikke overladt til ren teknik, men har også en fysisk fagperson med forstand på dit udstyr, hvis du ønsker det. Visse løbebutikker bruger Gaiteye i forbindelse med den løbestilanalyse, som danner grundlag for køb af sko. Med Gaiteye opnås en mere nuanceret analyse end den traditionelle videoanalyse på løbebåndet. Der er flere og mere præcise data, som kan indhentes i et mere realistisk miljø end løbebåndet, og der kan følges op på tallene efter et vist tidsrum.

Opsamling
Nok er Gaiteye i en global sammenhæng et lille dansk firma, som satser stort på et teknisk krævende område. Men Gaiteye formår alligevel at være med helt fremme og udnytter de tekniske grænser for, hvad der er muligt. Gaiteye er ikke bare en sjov gadget, du prøver et par gange for så at lægge den ned i skuffen igen. Du kan helt reelt bruge produktet til at forbedre dit løb. Er du en af de løbere, som ønsker at skifte løbestil eller bare finjustere din nuværende, er Gaiteye helt uundværlig. Med den detaljerede overvågning af hvert skridt du afvikler, og med den prompte tilbagemelding du får undervejs, har du mulighed for at rette ind og forbedre din stil mens, du løber. Det er en kæmpe landvinding inden for løb.

Gaiteye giver uanede muligheder for at analysere dit løb og sammenligne forskellige træningspas over tid. På den måde kan du eller din eventuelle coach hele tiden se, hvad der virker, og hvor du skal sætte ind for at blive endnu bedre.

Gaiteye er under stadig udvikling og opdateres løbende som alle andre Apps, men du får trods et ungt produkt et fuldt anvendeligt stykke værktøj med meget få børnesygdomme og med et stort udbytte for dig, som ønsker fokus på din løbestil.

Find Gaiteye og se en video her...

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15349:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk