Aktive børn lærer hurtigere i skolen

Igennem et skoleår har elever i 1. klasser på 12 skoler i Svendborg og Kolding lært matematik gennem bevægelse i timerne. Eleverne skulle være fysisk aktive i alt 15 minutter i hver time med fagrelevante øvelser.

Forsøget viser, at eleverne, der kom op af stolene, præsterer markant bedre ved den afsluttende matematiktest sammenlignet med børn fra kontrolskolerne.

”Nu har vi dansk dokumentation for det, vi har vidst længe fra internationale undersøgelser. Bevægelse i skolen gør børnene hurtigere i stand til at lære og præstere – i dette tilfælde i matematik. Ud over de mange andre gode effekter, der er ved at få pulsen op, så er det altså enormt vigtigt for børnenes faglige udbytte i timerne, at idræt og bevægelse er integreret i skoledagen,” siger Poul Broberg, idrætspolitisk chef i DIF.

Det pågældende forskningsstudie er en del af Svendborgprojektet, der begyndte i 2008. Projektet har vakt international opsigt, og der er stadig flere delprojekter i gang. Som en del af projektet har børnene i 0.-6. klasse haft seks lektioners idræt om ugen.

”Svendborg Kommune har med sin satsning på forskning og idrætsskoler givet vigtig viden om effekten af mere bevægelse i skolen, og det har bl.a. gjort at det har fået en stor plads i folkeskolereformen. DIF indgår nu partnerskab med kommunen i en fælles ambition om, at de 45 minutters idræt om dagen får høj kvalitet. Vi vil sammen udvikle lokale partnerskaber mellem skoler og idrætsforeninger til inspiration for andre kommuner, fordi det netop er landets kommuner der skal koordinere de lokale samarbejder i den åbne skole,” siger Tine Teilmann, medlem af DIF’s bestyrelse og formand for DIF’s skolepolitiske udvalg.

I Svendborg vil et nyt laboratorium for den åbne skole, SkoleLab, samle og udvikle koncepter for lokale partnerskaber mellem skoler og lokale foreninger. DIF’s specialforbund kan med idrætsspecifikke tilbud også inddrages i SkoleLab. DIF og Svendborg Kommune vil desuden give de frivillige trænere og instruktører et kompetenceløft for at kunne indgå i samarbejde med skolen.

Partnerskabet underskrives i dag på konferencen ”Idræt med krop, læring og inklusion” på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor resultaterne fra undersøgelsen fremlægges.

Svendborg er den tredje kommune, som DIF indgår partnerskab med som rollekommune for at gennemføre idræt og bevægelse i den nye åbne skole. Slagelse og Aalborg Kommune var de første rollekommuner og blev offentliggjort tidligere på året. DIF støtter rollekommunerne med hver 200.000 kr.

Yderligere om studiet af bevægelse i matematik
Børnene har haft aktivitetsmålere på, og matematiklærerne har løbende skullet svare på spørgsmål om bl.a., hvor ofte børnene har været oppe af stolene, hvilke typer af øvelser, der er gennemført samt varighed og intensitet i de enkelte øvelser. Der har været fagrelevante øvelser for at få kroppen med i læringen, alternativt øvelser med krydskoordinering.

Ved matematiktesten før forsøget var der ingen tydelig forskel på resultaterne på de enkelte skoler, men efter forsøgsperioden er det udenfor enhver tvivl, at børnene fra interventionsklasserne præsterer signifikant bedre ved de afsluttende test end børnene fra kontrolskolerne, fastslår Mona Have Sørensen i sin ph.d. om forsøget.

Børnene har bevæget sig mindst hvert 20. minut, fordi tidligere forskning viser, at visse dele af hjernen lukker ned efter 20 minutters stillesiddende aktivitet, og at det derfor er svært at koncentrere sig eller yde optimalt.

Selv om nogle af skolerne er idrætsskoler i forsøget, og andre ikke er, har det ikke haft betydning for undersøgelse, da børnene både er testet fysisk og i matematik lige efter forsøgets start, og de er testet igen ved afslutning af skoleåret.

Lærerne har været på kurser for at lære at inddrage bevægelse i undervisningen.

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 14742:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere om Under Amour HOVR Machina

Læs mere om Nordic Adventure Film Festival her

Bliv medlem af løberne.dk